Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מחסנאית’

לא מוקדם מאד, אנחנו  הרי  בחופשה חלקית, גם לא מאוחר – עוד לפני השיירות הגדולות שיציפו את האיזור.

בוקר בפארק 016

מכרנו הוותיק והנבחן עם  אחד מהשניים של הגברת שאוחזת ברצועה. השני, זה שלא בתמונה הוא לבן.

בוקר בפארק 027

צועדים  ראשונים בכניסה לפארק

בוקר בפארק 028

לומד להיות סבלן

בוקר בפארק 033

מצוידים לבלות את היום ליד המים

בוקר בפארק 034

ונופשת בשמש החמימה אך עדיין לא לוהטת

בוקר בפארק 040

הם מצלמים את הברבורים המקסימים. אנחנו מצלמות אותם מצלמים את הברבורים.

בוקר בפארק 052

וגם מצלמים את הדוכיפת המצייץ בקול גדול. מה הוא מודיע? שמצא שלל רב? את מי הוא מזמין?

בוקר בפארק 053

כנראה באמת יש לו במה להתגאות

בוקר בפארק 056

המשיך לצייץ בקול חזק ועף  לעץ הדקל.  למי הוא ממתין?

בוקר בפארק 065

בוחנים את הברווזים, לומדים על הדגה. הגדול מקירא את ההסברים. הקטנים מקשיבים

בוקר בפארק 070

אישה עם מטריה גדולה. סוכך נייד

בוקר בפארק 083

משקיפים על המים מקרוב

בוקר בפארק 086

ועוד צועד מתחיל את המסלול. אנחנו עשינו סיבוב קצר ובדרכנו ליציאה

בוקר בפארק 097

פגשנו כלב לא מוכר

בוקר בפארק 100

וראינו זוג לא שיגרתי בדרכו לפארק (האישה משמאל – האיש מימין.)

בוקר בפארק 103

וגם אשת חיל מדברת בטלפון ושלושה ילדים. שניים בחדווה עוזרים לדחוף את העגלה.

השחור הזדעק כשעברנו ונבח והתרוצץ אנה ואנה. הלבן, בתמונה רגוע יותר. תשוש כנראה נכון יותר, אבל עדיין לא אדיש.Read Full Post »